Ga datalekken te lijf met Digibetes Zorg

Ga datalekken te lijf met Digibetes Zorg, al maanden beheersen datalekken, cyberaanvallen en andere vormen van gegevensverlies het nieuws. Cijfers tonen aan dat vier op de tien Nederlandse bedrijven te maken hebben met verlies van privacygevoelige informatie.

De zorgsector loopt achter de feiten aan wat betreft het borgen van security en privacy. De bescherming van de cliënt is na de digitalisering van de zorg achtergebleven op de ontwikkelingen van cybercriminaliteit in de markt. Oorzaken zijn te weinig bewustwording bij zorgverleners en het werken met veel verschillende IT systemen die vaak ook nog verouderd zijn. In 2016 zijn er 1600 datalekken gemeld door de zorgsector. De helft van de zorginstellingen is niet bekend met de invoering en impact van de Europese Privacyverordening (vlgs. Ernst & Young).

Digibetes Zorg biedt de oplossing het security bewustzijn bij medewerkers te verbeteren.

 WIE ZIJN WIJ?

Digibetes Zorg is een samenwerking tussen TVOsolutions – specialist in online leertechnologieën – en Avantess-IAM, expert op het gebied van cybersecurity, identity management en IT consulting. Door deze combinatie van inhoudelijke expertise en ondersteunende technologie, hebben wij alles in huis om u en uw medewerkers optimaal veiligheidsbewust te maken.

0
Het aantal gemelde datalekken sinds de invoering van meldplicht datalekken, (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens ‘16-‘17)
Digibetes Zorg wil u helpen het aantal datalekken terug te dringen. Doet u mee? Neem contact met ons op.
0%
Het percentage meldingen van datalekken dat afkomstig is uit de gezondheidszorg (Bron: Autoriteit Persoonsgegevens, 2016)

In de gezondheidszorg

Veel zorginstellingen worstelen met de bescherming van privacygevoelige informatie. Het is noodzakelijk om deze data goed te beschermen. Gemiddeld vindt er in de Nederlandse zorg dagelijks een datalek plaats. Hierdoor kunnen patiëntendossiers en andere  informatie op straat komen te liggen.

Een zorgorganisatie wil niet vanwege een datalek bekend worden, maar vanwege de kwaliteit en de goede zorg die ze bieden.

Voorkom dat privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen en de ongewenste publiciteit die daaruit voortvloeit.

WAT BIEDEN WIJ?

Digibetes Zorg zet expertise om in effectieve, uitdagende en interactieve leermethodes. De kracht van herhaling en afwisseling is daarbij ons uitgangspunt. Door het onderwerp cybersecurity regelmatig en op verschillende manieren te behandelen, groeit het bewustzijn om zorgvuldig met privacygevoelige informatie om te gaan continu.