Avantess IAM Services Portfolio

Werken met uw IT systeem is elke dag zoeken naar manieren om een maximaal resultaat te halen uit de beschikbare applicaties. Efficiënt werken, snelle toegang tot de juiste informatie, maar vooral ook hoe daarmee op een veilige manier resultaat te realiseren is key. Met andere woorden, de mogelijkheden die uw IT systeem biedt, veilig en gecontroleerd met de juiste autorisaties ten volle benutten.

Avantess-IAM heeft voor u ter ondersteuning van dit proces het IAM Services Portfolio ontwikkeld:

IAM Services Portfolio

 

maak een afspraak voor een intake

Introductie

Service Portfolio

Avantess-IAM  is gespecialiseerd in het implementeren van de Identity en Access  Management oplossingen. Daarbij ondersteunt Avantess-IAM u middels IAM-Consulting in het voortraject met het  in kaart brengen van het systeemlandschap en de aan te sluiten systemen, het autorisatie concept,  het maken van de business case, het definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden en de nieuw te ontwikkelen workflows.

Wij vergeten daarbij zeker ook het  verandermanagement niet!  Bij de implementatie helpen wij u met het inrichten van het IAM systeem, het aansluiten en testen van de connectie met uw bestaande IT landschap, het in productie brengen van de applicatie en de overdracht naar beheer.  Klanten met grote namen zoals de grootste Nederlandse verzekering maatschappij , waarvoor wij Roll Based Access Management hebben ingericht, gingen u al voor.

Identity Entry Scan

Voor de eerste fase in een IDM project biedt Avantess-IAM de Identity Entry Scan. Daarin wordt een eerste analyse gemaakt van de bestaande Governance Structuur en de gebruikte Personeel Management applicatie. Dit is meestal de bron van informatie inzake de gebruikers profielen.

Identity Entry Scan, de voordelen:

Met de Avantess-IAM Identity Entry Scan verkrijgt u snel en eenvoudig een onafhankelijk rapport over de staat van Identity Management binnen uw organisatie. In tegenstelling tot de compliance audits van accountants,  identificeert onze Identity Entry Scan mogelijkheden voor kwalitatieve en kwantitatieve verbetering.

In de extra optie IDM Benchmark, kan een analyse gemaakt worden van de organisatorisch bewustwording en betrokkenheid van het management ten opzichte van vergelijkbare organisaties.

Na de Avantess-IAM Identity Entry Scan bent u in staat om duidelijker te identificeren welke gebieden verbetering behoeven en welke voordelen deze verbeteringen zullen opleveren. Het resultaat kan de basis vormen voor het bouwen van een businesscase of een Identity Management Architectuur- of Transformatieplan.

 

IAM Services Portfolio Identity Entry Scan

 

download gratis de brochure

Mobile Training App

IAM Services Portfolio Security Awareness Training App
vraag een gratis demo account aan

De Security Awareness App

De Security Awareness App is een applicatie, die organisaties en hun personeel ondersteunt in het bijhouden van vakkennis. De Security Awareness App stelt de organisatie in staat medewerkers vakbekwaam te maken en te houden. Ook kan de App veranderingen of nieuwe werkwijzen helpen agenderen. Dit zorgt voor meer interne betrokkenheid en minder security incidenten of conflicten.

Gedurende een periode van enkele weken, ontvangt u bijvoorbeeld elke werkdag een  of twee theorievragen. U bepaalt zelf op welk moment van de dag u deze vragen beantwoordt. Dit kost u slechts een paar minuten per dag.

Wij gaan uit van de kracht van herhaling: door het herhalen van de vragen en leerstof wordt het leerrendement aanzienlijk vergroot (bron: Ebbinghaus).

Kortom: deze App is hét hulpmiddel voor het borgen en verbeteren van vakkennis. Voor iedere gebruiker, van elk (opleiding)niveau. De Security Awareness App functioneert op iOS-, Android- en Windows-platform en is geschikt voor zowel smartphone, tablet als PC.

Klik hier voor meer informatie over de werking van de Security Awareness App

SPIDER SharePoint Permission management

Het managen van gebruikers permissies is e basis voor het beveiliging van uw SharePoint document management systeem in het hart van uw organisatie. Dus het voorkomen van toegang tot uw data door onbevoegde gebruikers, zal een van de hoogste prioriteiten in uw security management processen zijn. Standaard onderhoudsprocedures in SharePoint farms of over sites heen zijn zeer tijdrovend. Om dit proces te versnellen is SPIDER ontwikkeld.

Audit, clean-up of beheer de SharePoint-permissies van de gebruikers vanaf SPIDER’s single console, werkend over alle sites of farms heen. Analyseer en beheer alle aspecten van de gebruiksrechten over uw platform, onafhankelijk of zij rechtstreeks worden toegewezen, geërfd of via Active Directory of SharePoint groepen worden toegekend.

Zie voor een uitgebreide toelichting: www.spiderpermissionmamangement.com

SPIDER Permission Management
Ik wil graag meer weten

IAM Services Portfolio SPIDER Permission Managment

 The functions SPIDER™ is providing:

 • Maintain / Manage permissions of specific SharePoint permission Groups across multiple sites / farms
 • Verification of email addresses against AD, ADFS, LDAP’s, or any claim provider
 • Easy maintenance of SharePoint groups across sites: Fast and Secure
 • Easy overview of permissions of persons across sites for audits
 • Tool can be operated by anyone with the right SharePoint permissions

IAM Services Portfolio Achilles Active Directory Cleaning

 • Independent of Size and Complexity of the Data Dictionary
 • Creates great Flexibility
 • No limit to the Future
 • Repeatable while maintaining History
 • Risk Averse
 • Robust Solution

Ik wil graag meer weten

Achilles Active Directory Cleaning

Get in Control door gebruik te maken van de Achilles Active Directory Cleaning methodologie.

Avantess-IAM heeft een methode ontwikkeld die het mogelijk maakt op een iteratieve wijze uw Active Directory te cleanen van overbodige user- en/of system ID’s onafhankelijk van de complexiteit en grootte van uw Active Directory.

Security Architectuur

Om de veiligheid van uw ICT systeem te waarborgen, is het belangrijk beveiliging in te bouwen in zowel de planning-, de ontwerp- en de productiefase. Een goede Active Directory security architectuur zorgt ervoor dat er continue op veiligheid wordt getoetst. Toegangscontrole en beveiligingseisen worden zo gekoppeld aan de bedrijfsdoelstellingen en governance.

Active Directory

Complexe Active Directory Forest met een hoog aantal Active Directory groepen (General, Consumer, Computer, etc.) en identiteiten (user-ID’s, Functional, System, etc.), zijn bijzonder kwetsbaar. Veelal zijn deze verontreinigd met verouderde ID’s. Met een grote kans, dat er geen overeenstemming meer is met de actuele vereiste autorisaties of governance control.

Zo ontstaat het risico van autorisatie misbruik of fraude, hoge onderhoud inspanningen / kosten en risico’s in back-up procedures. Bijkomend aspect is dat van hoge kosten in niet werkelijk benutte software licenties.

Analyse Methode:

Middels virtualisatie methodologie wordt de AD opengeklapt en ontsloten voor analyse en reportage doeleinden. Dit is de basis voor het creëren van rapportage en cleaning voorstellen die het mogelijk maken de AD te ontdoen van overbodige entries en identity profielen.

Security Awareness App voor AD Security Awareness

In het kader van onze continues learning filosofie hebben wij ter ondersteuning van het security bewustzijn van Active Directory beheerders, een set met vragen ontwikkeld specifiek ter ondersteuning van de vakbekwaamheid van de AD-beheer functie.

Deze worden beschikbaar gemaakt via de Security Awareness Training Applicatie.